07 – 55 30308 corporate@utm.my

Penyelarasan Penggunaan Simbol dalam Surat Menyurat

Penggunaan simbol untuk alamat, nombor telefon, nombor telefon bimbit, nombor mesin faksimili, alamat emel dan alamat laman sesawang kerap digunakan di dalam pelbagai bentuk komunikasi termasuklah surat-menyurat.

 

Bahagian Penjenamaan dan Komunikasi Korporat, Pejabat Hal Ehwal Korporat, mencadangkan penggunaan simbol seperti di bawah untuk tujuan komunikasi :-

 

Simbol

Perkataan

Sumber

 

Font

Code

+

Alamat Wingdings

43

Nombor Telefon Wingdings 2

39

È

Nombor Telefon Bimbit Webdings

200

7

Nombor Mesin Faksimili Wingdings 2

55

*

Alamat Emel Wingdings

42

Alamat Laman Sesawang (Website) (internet)

 

Penyelarasan ini adalah perlu untuk tujuan keseragaman dan menjaga imej universiti. Oleh itu adalah wajar semua pihak di Universiti dapat mematuhi dan melaksanakan peranan masing-masing dalam menjaga imej Universiti ini.