07 – 55 30308 corporate@utm.my

Penggunaan Cogan Kata

Kaedah penggunaan cogan kata :

Penggunaan cogan kata pada penutupan surat rasmi sebelum penanda akuan dan tandangan pengirim adalah tidak dibernarkan kerana tagline universiti ini akan tercetak pada bahagian bawah kepala surat (letterhead) yang baru.

Penggunaan cogan kata “Berkhidmat untuk Negara” untuk urusan serat menyurat kepada pihak luar UTM dan “Berkhidmat untuk Negara kerana Allah” pada penutupan surat rasmi untuk urusan surat menyurat dalaman perlu dikekalkan seperti berikut :-

Surat menyurat kepada pihak luar

“Berkhidmat untuk Negara” (Cogan kata)

 

Yang benar, (Penanda Akuan)
(Tandatangan Pengirim)
…………………………………..
(Nama Pengirim)

 

Surat menyurat untuk kegunaan dalaman

“Berkhidmat untuk Negara kerana Allah” (Cogan kata)

 

Yang benar, (Penanda Akuan)
(Tandatangan Pengirim)
…………………………………..
(Nama Pengirim)