CORPORATE EVENT CHECKLIST

BORANG SENARAI SEMAK MAJLIS/ACARA

CONTOH KATA-KATA ALUAN

CONTOH TEKS UCAPAN

CONTOH ATUR CARA

CONTOH SKRIP

CONTOH TENTATIF MAJLIS

CONTOH LAY-OUT

CONTOH SURAT

PELBAGAI DOA

MENU

PAKAIAN

WORDING PLATE

  • Wording A
  • Wording B

SALUTASI

SIJIL