07 – 55 30308 corporate@utm.my

Penilaian Kedudukan Laman Web PTJ UTM Mengikut Pengiraan Webometrics

Penilaian Kedudukan Laman Web PTJ UTM Mengikut Pengiraan Webometrics (Februari 2013)

 

Penilaian Kedudukan Laman Web PTJ UTM Mengikut Pengiraan Webometrics (Januari 2013)

 

Penilaian Kedudukan Laman Web PTJ UTM Mengikut Pengiraan Webometrics (December 2012)

 

Penilaian Kedudukan Laman Web PTJ UTM Mengikut Pengiraan Webometrics (November 2012)

 

Penilaian Kedudukan Laman Web PTJ UTM Mengikut Pengiraan Webometrics (11 October 2012)

Penilaian Kedudukan Laman Web PTJ UTM Mengikut Pengiraan Webometrics (September 2012)